Bersama dalam Islam
Browsing Category

Aqidah

Sikap seorang muslim kepada sahabat

Dari Barro bin Azib rodliyallohu anhu : Aku mendengar nabi shollallohu alaihi wasallam bersabda : Al Anshor, tidaklah yang mencintai mereka kecuali mukmin. Tidaklah membenci mereka kecuali munafiq. Barangsiapa mencintai mereka, Alloh akan…

Dosa Besar ke 5, Tidak Mengeluarkan Zakat

...Tidaklah kejahatan merajalela kecuali maut tertebar di antara mereka. Tidaklah mereka berlaku curang terhadap ukuran dan timbangan kecuali tumbuh tumbuhan terlarang bagi mereka (gersang) dan mereka dilanda paceklik bertahun-tahun. Dan…

Dosa-Dosa Besar: 2 Membunuh

Allah Ta'ala berfirman: “Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (An-Nisa’: 93)

Nilai-Nilai Tauhid dalam Ibadah Haji

Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, bahwasanya ia berkata: Saya pernah mendengar Rosulullah shalallahu 'alaihi wa sallam : ” Barang siapa yang melakukan iabdah haji sedang dia tidak melakukan tindakan rafast ( melanggar aturan haji ) dan…

Dosa-dosa Besar: 1 Syirik

Allah Ta’ala berfirman: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Luqman: 13)

Paranormal Para Perusak Iman

Barangsiapa yang percaya kepada kata-kata seperti ini, maka ia telah kafir. Sebab ia telah mengkafiri firman Allah “Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi selain Allah.” (An-Naml: 65)

Sakinah Sampai Ke Surga

Komitmen seorang muslim ketika membangun pernikahan adalah pulang ke surga. Tidak ada pilihan lain. Karena pilihannya pulang ke surga maka ia harus dipimpin oleh lelaki yang kuat. Lelaki yang mengerti jalan kemana keluarganya akan…