Bersama dalam Islam
Browsing Category

ILMIAH

Waktu-Waktu yang Disunnahkan Istighfar

Beristighfar atau memohon ampunan kepada Allah SWT memang disyariatkan di setiap waktu. Akan tetapi, ada beberapa waktu serta momen tertentu di mana kita dianjurkan untuk lebih memperbanyak istighfar. Di antara waktu-waktu tersebut adalah:

Adab-Adab Berdoa

Doa sebagai sarana memohon sesuatu kepada Allah SWT, memiliki adab-adab yang wajib diperhatikan agar apa yang kita minta dapat terkabulkan

Mengapa Doa Tak Segera Terkabul

Mari kita renungkan surat Yunus ayat 88 yang menceritakan mengenai doa seorang Musa AS, yang memohon kehancuran dan kebinasaan bagi kerajaan Fir’aun. Yang berdoa adalah Musa AS, salah satu Rasul Ulul Azmi. Yang mengamini adalah Harun AS,…

Jangan Kau Rusak Keindahannya

Seorang anak yang melihat ayahnya berpisah tidur dengan ibunya ketika terjadi masalah di antara mereka. Hal itu akan terekam dalam benaknya, dan dia akan mempunyai kecenderungan mengatasi masalah yang dihadapinya dengan menyendiri dan…

Esensi Tawadhu

Seorang mukmin hendaklah menerima datangnya kebenaran dari siapapun, baik orang tersebut kaya atau miskin; terhormat ataupun sederhana; kuat ataupun lemah; dari temannya sendiri atau bahkan dari musuhnya.

Fokuslah Kepada Allah Ta’ala

Manusia berbondong-bondong ke masjid melakukan serangkaian gerakan yang sama dalam waktu yang sama namun dengan tujuan yang berbeda, ada yang hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja, ada yang hanya ingin dibilang sebagai orang baik,…

Ujian-Ujian yang Dihadapi Manusia

Ujian-Ujian yang Dihadapi Manusia Sejatinya adalah cara Allah SWT untuk menyeleksi siapa saja yang berhak meraih keridhaan dan surganya kelak. Dan untuk mencapainya kita hanya perlu bersabar dalam menghadapi ujian-ujian tersebut.